top of page

PRIVACY POLICY

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Datum účinnosti: 2022-01-17

Swissclones provozuje webovou stránku swissclones.com, která je označována jako „Služba“. Naše zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak shromažďujeme, používáme a chráníme informace, které jsou výsledkem vašeho používání služby. Zásady ochrany osobních údajů jsou součástí naší smlouvy s vámi, která také zahrnuje naše Podmínky. Můžeme shromažďovat různé typy údajů, včetně osobních údajů, údajů o používání, údajů o poloze a sledovacích souborů cookie. Osobní údaje zahrnují informace, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, telefonní číslo a adresa. Údaje o používání zahrnují informace o tom, jak službu používáte, jako jsou stránky, které navštěvujete, a doba trvání vaší návštěvy. Údaje o poloze jsou informace o vaší poloze, pokud nám k nim povolíte přístup. Data sledovacích souborů cookie zahrnují informace o vaší aktivitě na Službě shromážděné pomocí souborů cookie. Tyto údaje můžeme použít k poskytování a vylepšování služby, k tomu, abychom vás kontaktovali s informačními bulletiny a dalšími informacemi, k personalizaci služby a pro reklamní a analytické účely. Máte právo na přístup ke zpracování svých osobních údajů, jejich opravu, výmaz, omezení, vznesení námitky nebo odvolání souhlasu se zpracováním. Můžete také podat stížnost u dozorového úřadu.

Bezpečnost vašich dat je pro nás nejvyšší prioritou, ale je důležité si uvědomit, že žádný způsob přenosu dat přes internet nebo elektronické úložiště není zcela bezpečný. I když přijímáme obchodně přiměřená opatření k ochraně vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost. Podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) mají obyvatelé Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru určitá práva na ochranu údajů. Patří mezi ně právo na přístup, aktualizaci nebo výmaz údajů, které o vás máme, právo na opravu vašich údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné, právo vznést námitku proti našemu zpracování vašich osobních údajů, právo požadovat, abychom omezení zpracování Vašich osobních údajů, právo obdržet kopii Vašich osobních údajů ve strukturovaném, strojově čitelném formátu a právo odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Máte také právo podat stížnost u úřadu pro ochranu údajů. Podle kalifornského zákona o ochraně soukromí online (CalOPPA) souhlasíme s tím, že zveřejníme zásady ochrany osobních údajů na našich webových stránkách, upozorníme uživatele na jakékoli změny zásad a umožníme uživatelům změnit své osobní údaje tím, že nás kontaktují. Respektujeme signály „Do Not Track“ a nesledujeme, nevkládáme soubory cookie ani nepoužíváme reklamu, když je v prohlížeči zaveden mechanismus „Do Not Track“. Obyvatelé Kalifornie mají také určitá práva na ochranu údajů podle zákona o ochraně soukromí spotřebitelů v Kalifornii (CCPA). Patří mezi ně právo vědět, jaké osobní údaje jsme o vás shromáždili, právo požadovat výmaz vašich osobních údajů, právo odmítnout prodej vašich osobních údajů a právo na nediskriminaci při výkonu těchto práv. Tyto požadavky můžete učinit tak, že nás budete kontaktovat na adreseswisseta43@gmail.comnebo pomocí kontaktních údajů uvedených v Zásadách ochrany osobních údajů.
Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se našich Zásad ochrany osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adreseswisseta43@gmail.com. Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat tyto Zásady ochrany osobních údajů, abyste byli informováni o všech aktualizacích nebo změnách. Jakékoli aktualizace nebo změny zásad vstoupí v platnost, jakmile budou zveřejněny na této stránce.

bottom of page